Month: December 2017

Bún chả Hà Nội

Bún là họ hàng với phở. Cũng là một thân từ bột gạo ra, một cái mình dẹt, một cái mình tròn mà thôi. Gốc gác thì giống mà con đường ẩm thực phát triển của 2 loại sợi này lại khá khác nhau. Điển hình như bún ấy, nào là bún ốc, bún riêu, read more …

top